Trudny uczeń w szkole

SZKOLENIE DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ

  • 6 godzin(y)
  • 1600zł
  • warsztat online

Opis usługi

CELE SZKOLENIA -> Skuteczne radzenie sobie z trudnymi uczniami -> Skuteczna profilaktyka zmniejszająca występowanie trudnych uczniów w klasie -> Opracowanie strategii do pracy z trudnymi uczniami OBSZARY PRACY- TRUDNY UCZEŃ A. Typologia trudnych uczniów – od ucznia trudnego do niedostosowanego społecznie B. Występowanie trudnych uczniów – warunki w jakich zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia nieodpowiednich zachowań uczniów C. Metody pracy z trudnym uczniem – działania profilaktyczne, praca nad bezpośrednim zachowaniem ucznia oraz samym uczniem D. Metody pracy pozytywnej – uaktywnianie pozytywnych reakcji i zachowań u uczniów OBSZARY PRACY - NAUCZYCIEL A TRUDNY UCZEŃ A. Style pracy nauczyciela – podstawowe modele pracy a możliwe zachowania uczniów B. Staż pracy nauczyciela a zachowania uczniów C. Nauczyciele w szkole – kontakty pomiędzy nauczycielami w kontekście ujawniania się trudnych uczniów FORMY PRACY (materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika) - wykład - warsztaty - coaching indywidualny - coaching grupowy Szkolenie stacjonarne 2000zł Szkolenie online 1500zł


Dane kontaktowe

660-855-830

zaslonowski@gmail.com