Coaching Grupowy dla maturzystów

ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ I ROZWIJAJ ZASOBY, ABY JĄ ZREALIZOWAĆ

  • 1 godzin(y 30 minut(y)
  • do negocjacji
  • U Klienta

Opis usługi

Coaching grupowy dla maturzystów z elementami doradztwa zawodowego organizowany jest cyklicznie w szkole. Zajęcia są proponowane jako warsztaty pozalekcyjne, jednak w praktyce, szkoły proponują umieszczenie zajęć w planie lekcji. Obie formy są dopuszczalne. CELEM WARSZTATÓW JEST: ->Uświadomienie sobie swych zainteresowań zawodowo-edukacyjnych ->Uświadomienie swoich mocnych stron i wykorzystanie ich w realizacji celów zawodowo-edukacyjnych -> Rozwijanie mocnych stron przydatnych w realizacji celów -> Opracowanie profesjonalnej strategii edukacyjno-zawodowej -> Monitorowanie swoich postępów, usuwanie przeszkód w drodze do celu -> Nabycie podstawowych umiejętności coachingowych -> Zwiększenie motywacji do działania -> Poznanie realiów wybranych zawodów oraz wymogów edukacyjnych -> Nabycie umiejętność opanowywania stresu (opcjonalnie) -> Nabycie umiejętności zarządzania sobą w czasie (opcjonalnie) PROGRAM COACHINGU GRUPOWEGO DLA MATURZYSTÓW OBSZAR PRACY Poznawanie siebie WARSZTATY • Moja wizja • Moje wartości • Moje zasoby • Moje zainteresowania • Moje talenty (test Hollanda lub talenty Gallupa opcjonalnie) OBSZAR PRACY Planowanie kariery i monitoring działań WARSZTATY • Strategie planowania • Rozwijanie swoich zasobów • Nabywanie umiejętności pokonywania trudności i przeszkód • Umiejętność kreatywnego myślenia i działania • Nabywanie kluczowych kompetencji coachingowych • Praca z przekonaniami OBSZAR PRACY Wybrane zawody WARSZTATY • Poznaj specyfikę poszczególnych zawodów • Poznaj warunki jakie musisz spełnić, aby zdobyć określony zawód OBSZAR PRACY Otoczenie i warunki sukcesu WARSZTATY • Możliwości grupy • Motywy społeczne • Błędy poznawcze Przy grupie 15 osobowej 150 złotych miesięcznie (cztery warsztaty 90min) Zajęcia odbywają się jeden semestr szkolny. Najczęściej w klasie maturalnej. W razie pytań proszę dzwonić.


Dane kontaktowe

660-855-830

zaslonowski@gmail.com