Problemy dorastania nie są niczym nowym, jednak sposób patrzenia na nie, nie zmienił się od wieków. Często mówi się o kryzysie dorastania jak o problemie, zapominając o tym, że kryzys to również szansa. Szansa na nowy rozwój, wejście na wyższy poziom funkcjonowania. Wielu rodziców, prowadząc swoje dziecko do terapeuty, nie dostrzega, że w ten sposób daje mu wyraźny sygnał: "coś z Tobą nie tak". To może powodować nie tylko opór, ale podkopywać również jego wiarę we własne możliwości. Coaching działa inaczej. Praca z młodym człowiekiem (jak z każdym klientem) oparta jest na zasobach, a nie problemach. Poza tym relacja w coachingu oparta jest na równorzędnej relacji partnerów. Coach niczego nie doradza, chyba, że na wyraźną prośbę klienta, nie skupia się na brakach lecz razem z klientem opracowuje strategię dojścia do konkretnego celu, wyższego poziomu funkcjonowania.

Najczęstsze cele i zagadnienia na sesjach coachingu wsparcia

                   - radzenie sobie z problemami osobistymi

                  

                   - rozwiązywanie problemów w relacjach szkolnych

                 

                   - długotrwała absencja szkolna

                   - trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami

                   - przewlekły stres i lęk