top of page

 

 

 

 

 

 

Stres jest integralną częścią naszego życia i co potwierdzają najnowsze badania zawsze będzie nam towarzyszył. Wszelkie próby nieprawidłowego usunięcia go życia prędzej czy później skończą się ciężkimi powikłaniami w życiu prywatnym lub zawodowym. Wynika to bowiem
z faktu, że stres jest silnie sprzężony z sensem naszego życia tzn
, że jeśli na przykład jest coś na czym nam zależy, to automatycznie pojawi się reakcja stresowa. Nie musimy nawet bezpośrednio doświadczać określonego zagrożenia, wystarczy czasem że tylko o tym pomyślimy, a pojawi się stres.

                                          JAK PRACUJEMY ZE STRESEM?

                                                         

                                                       Najpierw diagnoza

W oparciu o podstawowy arkusz diagnostyczny oraz rozmowę coachingową określamy rodzaj stresu, reakcje i źródła.

                            Opracowanie indywidualnej strategi pracy ze stresem

Każdego z nas cechują inne doświadczenia życiowe i co za tym idzie różne sposoby radzenia sobie ze stresem. To jak radzimy sobie z trudnymi sytuacjami zależy często od pierwszych doświadczeń z lat naszej młodości. To one określiły bowiem indywidualny system wydzielania chemicznego, który został utrwalony w codziennych nawykach. Poza tym, każdy z nas ma inne priorytety życiowe oraz najbliższe środowisko, które generuje inne sytuacje stresowe. Dlatego by skutecznie pracować ze stresem należy dostosować tryb sesji do konkretnego klienta. Wszelkie uniwersalne metody pracy ze stresem, są najczęściej doraźne
i mało przydatne. 

                              

                                             Regularne sesje obejmują

- pracę na zasobach własnych klienta

- poznawanie aspektów pracy ze stresem

- praca z postawą wobec stresu

- bieżącą pracę ze stresem

- wypracowywanie indywidualnych sposób pracy ze stresem

- monitoring i ewaluacja pracy własnej klienta 

 

bottom of page