top of page

EFEKTYWNE RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Podejście systemowe

 

                                                      CELE SZKOLENIA

 

  • Przekazanie wiedzy opartej na najnowszych badaniach nad stresem

  • Poznanie źródeł własnych reakcji stresowych

  • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem

  • Nabycie umiejętności transformacji negatywnego stresu w pozytywny

  • Opracowanie indywidualnej strategii pracy nad stresem

 

 

                                                 PROGRAM SZKOLENIA

 

                                                      OBSZARY PRACY

 

        Fizjologia stresu

        negatywne hormony stresu – źródła i konsekwencje

        pozytywne hormony stresu – źródła i konsekwencje

        hormony wrodzone i nabyte – źródła i konsekwencje

 

        Źródła stresu

        przedmiotowe źródła stresu

        podmiotowe źródła stresu

 

        Pozytywne i negatywne reakcje na stres

        reakcja na zagrożenie

        reakcja na wyzwanie

        determinanty reakcji

 

        Postawa wobec stresu

        stres a sens

        przekonania wobec stresu

        koszty unikania stresu

        akceptacja stresu

        wartości a doświadczanie stresu

        paradoks unikania stresu

        transformacja negatywnego stresu w pozytywny

 

        Funkcje stresu

        funkcja obronna

        funkcja aktywizacyjna

        funkcja aksjologiczna

        funkcja społeczna

        funkcja poznawcza

 

       Skutki stresu

       Negatywnej odmiany stresu

       Pozytywnej odmiany stresu

          

       Radzenie sobie ze stresem (WARSZTATY)

      Zasoby stresowe i poza stresowe

      Krótkofalowe strategie pracy ze stresem

      Długofalowe strategie pracy ze stresem

 

       FORMY PRACY

 

        Wykład

        Warsztaty (elementy coachingu praca w parach)

        Praca indywidualna

Czas trwania - 5 godzin

CENA - online 1250zł
          
- stacjonarnie 1800zł
                
Ceny brutto

bottom of page