top of page

JAK TO FUNKCJONUJE W PRAKTYCE?

 

 • Bieżąca współpraca ze szkołą według aktualnych potrzeb ucznia
  (w ramach pełnomocnictwa). W zakres działań wchodzą:

      - telefoniczne, mailowe lub osobiste spotkania z kadrą szkoły;

      - konsultacje lub negocjacje z wychowawcą i nauczycielami;

      - zastępstwo na wywiadówkach.

 • Cotygodniowa sesja profesjonalnego coachingu z uczniem.

 • Jeden ustny raport o bieżących postępach i trudnościach dziecka lub sesja coachingu dla rodzica (według potrzeb).

 • Wszelkie dodatkowe działania uzgodnione z rodzicami.

 

KOMPETENCJE COACHA ASYSTUJĄCEGO:

 • 10 lat doświadczenia nauczycielskiego

       - szkoła prywatna, publiczna, młodzieżowy ośrodek socjoterapeutyczny;

 • 3 lata doświadczenia jako coach uczniów, studentów i rodziców;

 • 2 lata na stanowisku negocjatora z tzw. klientem trudnym.

 

KIM COACH ASYSTUJĄCY NIE JEST?

 

 • Nie jest policjantem

     - nie kontroluję dziecka tylko je wspieram.

 • Nie jest żołnierzem

     - nie walczę z nauczycielami tylko wspólnie z nimi wypracowuję najlepszą strategię dla ucznia.

 

 • Nie jest korepetytorem

     - pomagam w procesie uczenia, nie przekazuję i nie utrwalam konkretnych treści kształcenia.

 

 • Nie jest zmiennikiem

     - nie robię wszystkiego za ucznia, lecz wspólnie z nim pracuję nad najlepszym rozwiązaniem  zaistniałych problemów.

 

Profesjonalny coach, nie jest tutorem, nauczycielem ani doradcą, jego praca polega na wydobywaniu z ucznia jego własnego potencjału i pracy na nim. Młody człowiek staje się świadomym użytkownikiem swych kompetencji. Jeżeli ich nie posiada, to na sesjach coachingowych je buduje.Wszelkie formy doradztwa pojawiają się dopiero po sesji zasadniczej i tylko na wyraźną prośbę ucznia. Dzięki temu młody człowiek uczy się poznawać siebie i świadomie pracować nad swoim rozwojem.

 

JAK TO DZIAŁA?

Spotykam się z rodzicami ucznia, którzy określają zakres działań wobec ich dziecka. Następnie, jeśli zakres działań będzie tego wymagał, podpisują pełnomocnictwo, co upoważnia mnie do podejmowania działań w ich imieniu. Następnie w wybranym terminie przeprowadzam sesję indywidualną dla ucznia/uczennicy. Jej celem jest zapoznanie się z potrzebami dziecka tak, by również ono mogło rozeznać się w coachingowej formie pracy (prawdopodobnie nigdy nie pracowało z nikim w tej formie, stąd potrzeba prezentacji).

 

Będąc doświadczonym nauczycielem, znam bardzo dobrze realia polskiej szkoły, wiem, jak rozmawiać
z nauczycielami i jak owoce dialogu przekładać na efektywną pracę z młodym człowiekiem.

CENA PEŁNEJ USŁUGI ZA JEDEN MIESIĄC

2000ZŁ

bottom of page